ON AIR

प्रवचन

UP NEXT

प्रभात वाणी

ताजा अपडेट :

PROGRAM SCHEDULE

कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:30 AM  - 08:25 AM
Fresh Talk 08:30 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
Facebook मा नेता जी -repeat 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
स्मृतीमा एउटा कथा (repeat) 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:15 AM
Musical Puzzal 11:15 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
Unplugged Nepali Song 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
नेपाली फिल्मी गित 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
Letest Hindi Song 3:30 PM  - 4:00 PM
लोक शुशेली 4:00 PM  - 5:00 PM
फिल्मी गफ 5:00 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
Fresh Talk 7:00 PM  - 7:30 PM
खवर विष्लेशण 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
साझा सवाल 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:15 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM
कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:30 AM  - 08:25 AM
राष्ट्रिय गित 08:15 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
खवर विष्लेशण पुनः प्रशारण 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
साझा सवाल पुनः प्रशारण 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:30 AM
Hindi Filmy Songs 11:30 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
Nepali Pop Songs 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
Nepali Remix Songs 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
Bhojpuri Songs 3:30 PM  - 4:00 PM
लोक शुशेली 4:00 PM  - 5:00 PM
Filmy Countdown 5:00 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
IT World 7:00 PM  - 7:30 PM
खवर विष्लेशण 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
यात्राका अनुभब 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:25 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM
कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:15 AM  - 08:15 AM
शब्द सिर्जना पुनः प्रशारण 08:15 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
खवर विष्लेशण पुनः प्रशारण 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
यात्राका अनुभव पुनः प्रशारण 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:30 AM
English Song 11:30 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
Melody Hindi Songs 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
Unplugged Nepali Songs 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
Hindi Cover Songs 3:30 PM  - 4:00 PM
लोक शुशेली 4:00 PM  - 5:00 PM
तामाङ्गला काइ 5:00 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
कृषिका कुरा 7:00 PM  - 7:30 PM
खवर विष्लेशण 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
गजलका धुनहरु 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:25 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM
कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:30 AM  - 08:25 AM
Fresh Talk 08:30 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
खवर विष्लेशण पुनः प्रशारण 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
गजलका धुनहरु पुनः प्रशारण 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:30 AM
Unplugged Nepali Songs 11:30 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
Tamang Songs 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
Nepali Pop Songs 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
Bhojpuri Songs 3:30 PM  - 4:00 PM
लोक शुशेली 4:00 PM  - 5:00 PM
बाल गित 5:00 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
Fresh Talk - Repeat 7:00 PM  - 7:30 PM
खवर विष्लेशण 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
अक्षरका आवजहरु 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:15 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM
कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:15 AM  - 08:15 AM
अक्षरका आवाजहरु पुनः प्रशारण 08:15 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
खवर विष्लेशण पुनः प्रशारण 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
Nepali Aadhunik Songs 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:30 AM
Nepali Filmy Songs 11:30 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
Melody Hindi Songs 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
English Songs 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
Hindi Remix Songs 3:30 PM  - 4:00 PM
लोक शुशेली 4:00 PM  - 5:00 PM
Misscall Me More 5:00 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
शिक्षा संवाद 7:00 PM  - 7:30 PM
खवर विष्लेशण 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
सुन्नेलाई सुनको माला 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:15 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM
कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:15 AM  - 08:15 AM
सुन्नेलाई सुनको माला पुनः प्रशारण 08:15 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
खवर विष्लेशण पुनः प्रशारण 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
Nepali Filmy Songs 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:30 AM
Nepali Pop Songs 11:30 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
Hindi Cover Songs 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
Mix Songs 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
Bhojpuri Songs 3:30 PM  - 4:00 PM
लोक शुशेली 4:00 PM  - 5:00 PM
Sports Update 5:00 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
सञ्जीवनि 7:00 PM  - 7:30 PM
खवर विष्लेशण 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
शब्द सिर्जना 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:25 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM
कन्चन धून 03:50 AM  - 04:00 AM
पुराना लोक भाका 04:00 AM  - 05:00 AM
प्रवचन 05:00 AM  - 05:30 AM
प्रभात वाणी 05:30 AM  - 06:15 AM
वाणी बहस 06:15 AM  - 07:00 AM
रेडियो नेपाल समाचार 07:00 AM  - 07:15 AM
बिबिसि बिहानी सेवा 07:15 AM  - 07:30 AM
Good Morning Hetauda 07:30 AM  - 08:25 AM
Fresh Talk - Business Special 08:30 AM  - 09:00 AM
राष्ट्रिय खबर 09:00 AM  - 09:30 AM
खवर विष्लेशण पुनः प्रशारण 09:30 AM  - 10:00 AM
आकाशगंगा खबर अपडेट 10:00 AM  - 10:15 AM
Massage Meniya 10:15 AM  - 11:00 AM
राष्ट्रिय खबर 11:00 AM  - 11:30 AM
Hindi Remix Song 11:30 AM  - 12:00 PM
नेपाली खबर 12:00 PM  - 12:15 PM
नेपाली रिमिक्स गित 12:15 PM  - 1:00 PM
Ag Your Time 1:00 PM  - 2:00 PM
आकाशगंगा खबर 2:00 PM  - 2:30 PM
Musical Puzzal 2:30 PM  - 3:00 PM
राष्ट्रिय खबर 3:00 PM  - 3:30 PM
साथी संग मनका कुरा 3:30 PM  - 4:00 PM
Quiz Time 4:00 PM  - 5:00 PM
Lok Pop Song 4:00 PM  - 5:00 PM
Fresh Talk - Business Special - Repeat 5:00 PM  - 5:30 PM
बाल गित 5:30 PM  - 6:00 PM
राष्ट्रिय खबर 6:00 PM  - 6:30 PM
आकाशगंगा खबर 6:30 PM  - 7:00 PM
स्वर विहिनहरुका स्वर 7:00 PM  - 7:30 PM
Facebook मा नेता जी 7:30 PM  - 8:00 PM
राष्ट्रिय खबर 8:00 PM  - 8:30 PM
Bizz Hours 8:30 PM  - 8:45 PM
BBC नेपाली सेवा 8:45 PM  - 9:15 PM
स्मृतीमा एउटा कथा 9:15 PM  - 10:00 PM
राष्ट्रिय खबर 10:00 PM  - 10:15 PM
सदावहार हिन्दी नेपाली 10:15 PM  - 11:00 PM
National Song - प्रशारण समाप्त 11:00 PM  - 11:10 PM